དགེ་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱོང་ལགས་ནས་དུས་ཡུན་ཚོུད་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་རིང་སྒྲིག་འཛུགས


 སྤྱི་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་༡༠ ཚོགས་ཐེངས་བཞི་པར་ཤེས་རབ་འོད་སྣང་ཚོགས་ཁང་དུ་སློབ་ཆུང་སློབ་མ་བྱིངས་ལ་ལམ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་དགེ་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱོང་ལགས་ནས་དུས་ཡུན་ཚོུད་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་རིང་སྒྲིག་འཛུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལམ་སྟོན་གསལ་ཁ་གནང་བ་དང་དེ་རྗེས་སློབ་རྒན་དགེ་ཀུན་མཆོག་བཀྲིས་ལགས་ནས་ས་ཡོམ་གྱི་འཇིགས་པ་ལས་རང་མགོ་རང་འཐོན་བྱས་ནས་སྲུང་སྐྱོབ་ཇི་ལྟར་གནང་དགོས་པའི་ཐད་མཐོང་ཐོས་ཀྱི་ལམ་ནས་སློབ་མར་འགྲེལ་བ རྗོད་ཁ་གསལ་བྱུང་ཡོད་པ་བཞིན་ཉིན་རྒྱབ་ཚོགས་ཐེངས་དྲུག་པར་དངོས་སུ་སྦྱོང་བརྡར་གནང་ཡོད།