སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་ ༢༡ ནས་བདུན་རེའི་གཟའ་སྤེན་སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་ ༢༡ ནས་བདུན་རེའི་གཟའ་སྤེན་པའི་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་པ་དེར་འཛིན་རིམ་དང་པོ་ནས་དྲུག་བར་གྱི་སློབ་ཕྲུག་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞན་ཆ་མེད་རིགས་ཚོའི་འདོད་པ་བཞིན་མི་ཚེའི་སྦྱོང་བརྡར་ཞེས་པའི་ལས་རིམ་དེའི་ནང་བཞུགས་ནས་བཟོ་རིགས་སྣ་ཚོགས་སྦྱང་བཞིན་མཆིས།