smart class) ཞེས་པའི་ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་གནང་ཐོབ་བྱུང་བ།


སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ལོའི་སློབ་ཆུང་སྡེ་ཚན་གྱི་བོད་ལྗོངས་ང་ཚོའི་ཕ་ཡུལ་གྱི་ལས་རིམ་ནི་འཛིན་རིམ་དང་པོ་ནས་གསུམ་པ་བར་བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་དང་འཛིན་རིམ་བཞི་པ་ནས་དྲུག་པ་བར་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གཞས་སྣ་ཁྲབ་བསྟོན་ཡིན་པ་བཞིན་སྔོན་འགྲོའི་སྦྱོང་བརྡར་དེ་ཡང་སྤྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་༢༡ ནས་འགོ་འཛུགས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་མཆིས།