Monday 5 October 2015

༄༅ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ལོའི་ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའི་ནང་གི་སློབ་ཆུང་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་རིམ་གཙོ་གྲས་ཁག།།

སྤྱི་ཟླ་༨ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་དགུང་ཕྱག་ཚོད་༡༢ : ༣༠ ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨེ་སོ་ཨེ་(S.O.S) ཚོགས་པའི་སྤྱི་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཀུ་ཀྲིང་མཆོག་( kutin )འདི་ག་བོད་ཁྱིམ་གོ་པར་པུར་སློབ་གྲྭར་གཟིགས་སྐོར་དུ་ཕེབས་པ་དང་སྦྲགས་ནས་ཉིན་འདི་གའི་སློབ་གྲྭའི་ལྷ་གཞུང་གཟིགས་འབུལ་གྱི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཀྱང་གནང་བ་མ་ཟད་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཡང་ལམ་སྟོན་བཀའ་སློབ་ཟབ་རྒྱས་གནང་ཡོད་པ་རེད།།