ཟླ་འདིའི་ཚེས་༥ཉིན་གྱི་ལས་བྱེད་ཉིན་མོའི་མཛད་སྒོ་

 ཟླ་འདིའི་ཚེས་༥ཉིན་གྱི་ལས་བྱེད་ཉིན་མོའི་མཛད་སྒོ་དང་སྟབས་བསྟུན་སྟེ་འདི་ག་སློབ་ཆུང་སྡེ་ཚན་གྱི་ཆོས་དགེ་ལགས་ནས་དགོས་དམིགས་ཆེན་པོའི་ཐོག་ནས་སློབ་ཕྲུག་གི་སླད་དུ་གཙོ་བསྐྲུན་གནང་བའི་བྱིས་པའི་ལྡུམ་རྭ་ཅེས་པའི་སྣ་འཛོམས་ཤེས་བྱའི་ཚགས་ཤོག་ཞིག་གི་དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོད་པ་རེད།