ཟླ་འདིའི་ནང་སློབ་ཆུང་འཛིན་རིམ་གསུམ་པ་

ཟླ་འདིའི་ནང་སློབ་ཆུང་འཛིན་རིམ་གསུམ་པ་ཡན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་འཛིན་རིམ་གཞི་ཟུང་བྱས་ནས་ཤེས་རབ་འོད་སྣང་ཚོགས་ཁང་དུ་སྔན་ཚོད་ནས་དབྱིན་ཇེའི་སྒྲུང་དེབ་འདེམས་ནས་བཀླགས་པ་དང་དེ་ནས་ནང་དོན་གཙོ་བྲིས་གནང་བ་དེ་དག་དབྱིན་སྐད་གཙང་མའི་ཐོག་ནས་སྨྲ་རྩལ་གྱི་ལས་རིམ་ཞིག་ཡང་གནང་ཡོད་པ་རེད།།