ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་


༑ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོའི་ཟླ་བ་ ༥ ཚེས་ ༢༣- ༢༤ ཉིན་གཉིས་རིང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་

ལམ་སྟོན་བཀོད་ཁྱབ་བཞིན་(ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་)ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་རྒྱུད་སྟོན་པ་དགེ་བཤེས་
ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་གོང་ཟླའི་ཚེས། ༢༣ ལ་འདི་ག་སློབ་གྲྭའི་འཛིན་རིམ་བདུན་པ་ནས་བཅུ་
གཉིས་བར་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་ལ་བཀའ་སློབ་དང་། དྲི་བ་དྲིས་ལན་བཅས་གནང་།

གོང་ཟླའི་ཚེས། ༢༤ ལ་འདི་ག་སློབ་གྲྭའི་དགེ་ལས་ཡོངས་ལ་བཀའ་སློབ་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་བཅས་གནང་
བའི་གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས་སུ།