Friday 25 May 2018

བོད་ཡིག་དྲི་རྩད་འགྲན་བསྡུར

༅༅།།ཕྱི་ལོ་༢༠༡༨ཟླ་བ་༥ཚེས་༢༡ཉིན་གྱི་བོད་ཡིག་དྲི་རྩད་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ལས་རིམ།

འཛིན་གྲྭ་བདུན་པ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་གྱི་སློབ་མ་གྲངས་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་དང་།  སྡེ་ཚན་རེ་ནས་སློབ་མ་གྲངས་དྲུག་རེ་འཛུལ་ཞུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།
དྲི་རྩད་ཀྱི་བརྗོད་གཞི་ཁག

༡)  བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས།  

༢)  བརྡ་སྤྲོད།  

༣)  མཁས་དབང་སྐོར།  

༤) སྤྱིར་བཏང་ཤེས་བྱ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དྲི་བ་བཏང་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་ཞིག་གོ།