བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་དུས་ཆེན་


༄༅།།རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་དུས་ཆེན་ལ་བཀྲིས་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ།
ཕྱི་ལོ་༢༠༢༣ཟླ་བ་༤ཚེས་ ༣༠ ཉིན་བོད་ཁྱིམ་གོ་པལ་པུར་འཛིན་རིམ་དང་པོ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་གྱིས་སློབ་མ་མཆིས་སོ་ཅོག་ནས་དགའ་སྤྲོའི་ངང་རང་མི་རིགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་དུས་ཆེན་ནང་མཉམ་བཞུགས་སྲུང་རྩི་ཞུས་ཡོད།